XVIII. kerületi óvodák

Frissítve: 2011-06

 • APRÓK FALVA ÓVODA

Cím: 1185 Barcika tér 8.

Telefon: 1/292-3120

Fax: 297-5070

Weblap: http://aprokfalva18.hu/

E-mail: barcika1@enternet.hu

Vezető: Minkolényi Ilona

A kertvárosi ovi pedagógiai programja a játékra és a mozgásra épül. Speciális mozgásfejlesztő és játékeszközöket kínálnak a gyerekeknek. 

 • BÓBITA ÓVODA

Cím: 1181 Kondor Béla sétány 2.

Telefon: 1/290-8263

Fax: 297-5219

Weblap: http://bobitaovoda.gportal.hu/

E-mail: bobita.ovoda@enternet.hu

Vezető: Vad Sándorné

A Havanna lakótelep óvodájának hat jól felszerelt csoportjában a „Mesével kerek a világ” című, helyi nevelési program szerint nevelik a gyerekeket. Kiemelt cél az anyanyelvi nevelés, a beszédkultúra fejlesztése.

 • CSEPEREDŐ ÓVODA (Építő Utcai Óvoda)

Cím: 1184 Építő u. 5.

Telefon: 1/297-5095

Fax: 291-3419

Weblap: http://www.ovi18.hu/component/video/ovoda/14-cseperedo-ovoda

E-mail: epitovi@enternet.hu

Vezető: Sárkányné Csákányi Magdolna

A lakótelepi óvoda csoportjaiban a természetes anyagokat helyezik előtérbe. A középső és nagycsoportosok részére külön kézműves foglalkozás és torna. Az egyik csoport német nemzetiségi program szerint működik.

 • DRÁVA UTCAI ÓVODA

Cím: 1182 Dráva u. 34/b

Telefon: 1/290-4971

Fax: 297-5094

Weblap: -

E-mail: dravaovoda@enternet.hu

Vezető: dr. Almási Jánosné

Erdő melletti, kertvárosi környezet. Az oviban tornaterem és hatalmas udvar kínál mozgáslehetőséget. Fő profil az egészséges életmódra és az egészséges életvitel igényére való nevelés.

 • ESZTERLÁNC ÓVODA

Cím: 1181 Kondor Béla sétány 3.

Telefon: 1/290-6709

Fax: 297-5586

Weblap: -

E-mail: mocorgo@enternet.hu

Vezető: Czauner Lajosné

A helyi „Mocorgó” nevelési program a hétcsoportnyi izgő-mozgó, mocorgó lakótelepi gyerek számára készült. Az egészséges életmód mellett a mozgás és a sportolás a fő cél: úszás, foci, ritmikus gimnasztika.

 • GYÖNGYSZEM ÓVODA

Cím: 1188 Vezér u. 46.

Telefon: 1/292-1733

Fax: 292-1733

Weblap: -

E-mail: vezerovi@enternet.hu

Vezető: Pongráczné Mercs Ágnes

A tevékenység központú Nevelési Program a gyermeki önállóságot, kezdeményezőkészséget, döntési képességet fejleszti. A gyerekek sokszor választhatnak a felkínált tevékenységek közül.

»Podhorszki utcai tagóvoda

Podhorszki u. 51–55.

Tel.: 1/294-6568

Élményeken alapuló képességfejlesztés a játékban és természetes élethelyzetekben. Egyéni bánásmód minden gyereknek.

 • HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

Cím: 1182 Halomi út 113/a

Telefon: 1/290-9622

Fax: 297-3971

Weblap: http://www.hetszinviragovi18.hu/

E-mail: hetszinvirag.ovoda@enternet.hu

Vezető: Barkó Beáta

Pestszentlőrinc családi házas övezetében az ovi a gyermekcentrum része; szomszédságában bölcsőde és iskola van. A „játssz, mozogj, ügyesedj!” mottó jegyében tornaterem és csoportként külön játszóudvarok várják a kicsiket.

 • KEREKERDŐ ÓVODA (Kosztolányi Utcai Óvoda)

Cím: 1183 Kosztolányi Dezso u. 28.

Telefon: 1/291-6486

Fax: 297-0952

Weblap: -

E-mail: krekerdo@enternet.hu

Vezető: Kekesi Szilvia

Az óvoda a városrész kertvárosi részén található. Tágas játszóudvar, ahol egész nap szabad levegőn mozoghatnak a gyerekek.

Tagóvodák:

 » 1183 Attila u. 9.

Tel.: 1/292-5517

Családi házas övezet, nagy kert és korszerű csoportszobák. Középpontban az egészséges életmód és a társas kapcsolatok kialakítása.

 » 1183 Martinovics tér 13.

Tel.: 1/291-0206

A zöldövezetben lévő óvodában a mozgás mellett az anyanyelvi nevelésre fordítják a legnagyobb figyelmet.

 • LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA

Cím: 1181 Wlassics Gyula u. 66.

Telefon: 1/290-1533

Fax: 291-2162

Weblap -

E-mail: elkert@axelero.hu

Vezető: Náray-Szabó Gézáné

Keresztény értékek közvetítése.

 •   MOCORGÓ ÓVODA

Cím: 1181 Szélmalom utca 29-31.

Telefon: 1/290-7392

Fax: 290-7392

Weblap: -

E-mail: szelmalom.ovoda@enternet.hu

Vezető: Takácsné Boda Erzsébet

A Bókay kertben, ideális körülmények között, nagy játszó- és sportudvarral, valamint szánkózó dombbal (!) működő óvoda. A szobákban galéria növeli a játékteret.

»Petőfi utcai Tagóvoda

Petőfi u. 5.

Tel.: 1/291-0906

Békebeli, száz éves épület. Kiemelten ápolják a népi hagyományokat, és gyakorolják a drámapedagógiai módszereket.

 • NAPRAFORGÓ ÓVODA (Tövishát Utcai Óvoda)

Cím: 1186 Tövishát u. 6.

Telefon: 1/294-4138

Fax: 297-5113

Weblap: http://www.napraforgoovi.hu/

E-mail: napraforgo.ovoda@enternet.hu

Vezető: Mezeiné Bakóczay Hedvig

Mozgás a hatalmas udvaron, a közeli erdőben és a jól felszerelt tornateremben. Rendszeres tartásjavító gyógytorna. Teknősök és egyéb kisállatok a csoportszobákban.

 • NAPSUGÁR ÓVODA 

Cím: 1188 Eke u. 16.

Telefon: 1/295-0495

Fax: 295-0495

Weblap: http://napsugarovoda18.hu/

E-mail: ekeovi@enternet.hu

Vezető: Perge Zsoltné

Kertes városrészben nagy játszóudvar és tornaterem várja a négycsoportnyi óvodást. A tevékenységközpontú óvodai Nevelési programot helyi sajátosságokkal, hagyományokkal egészítik ki.

 • NYITNIKÉK ÓVODA

Cím: 1185 Fülek utca 4.

Telefon: 1/297-5100

Fax: 297-5100

Weblap: http://www.nyitnikekovi.hu

E-mail: nyitnike@enternet.hu

Vezető: Buzsákiné Király Klára

Az ovi csöndes utcában kapott helyet. Fás, napos udvara, bokrai, terráriuma, sziklakertje állandó lakhelyet adnak madárnak, bogárnak, teknősnek, és megfigyelési lehetőséget a gyerekeknek, akik mindennap felfedezhetnek valami újat, érdekeset.

»Fülek utcai Tagóvoda

Fülek u. 2/b

Tel.: 1/294-81-04

A rendszeresen kiránduló gyerekek képességeit kötetlen formában, komplex módon, a játékban és természetes élethelyzetben fejlesztik.

 • PITYPANG ÓVODA

Cím: 1181 Kondor Béla sétány 12.

Telefon: 1/295-3161

Fax: 295-3161

Weblap: http://www.pitypangovoda.hu/

E-mail: pitypang.ovoda@enternet.hu

Vezető: Knizner Anikó

Személyiség-központú program, „Lépésről lépésre” címmel. A társasjátékok, mesekönyvek kölcsönözhetők és otthoni közös játékra hazavihetők.

 • ROBOGÓ ÓVODA

Cím: 1181 Kondor Béla sétány 14.

Telefon: 1/295-3301

Fax: 295-3301

Weblap: -

E-mail: robogo@enternet.hu

Vezető: Szitár Miklósné

A Havanna lakótelep ovijában hat életkor szerint bontott csoport működik. A „Szívvel-lélekkel program” az érzelmi nevelést állítja középpontba. Játék és rugalmasság az óvónők jelszava.

 • SPECIÁLIS OKTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZMÉNY (óvoda, általános iskola, speciális szakiskola és pedagógiai szakszolgáltató)

Cím: 1181 Kondor Béla sétány 4.

Telefon: 1/291-8978

Fax: 290-8919

Weblap:http://www.sofi.hu/iskolankrol/ovoda.php

E-mail: kondorspec@freemail.hu

Vezető: Kálmán Katalin

Az óvoda értelmileg akadályozott gyerekek fejlesztését, nevelését-oktatását látja el 3–7 éves korig. Kis létszámú, 6-7 fős csoportok. Gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztensek mellett. 

 •   SZÉLMALOM ÓVODA (Petőfi Utcai Óvoda)

Cím: 1181 Szélmalom u. 29-31.

Telefon: 1/290-7392

Fax: 290-7392

Weblap: -

E-mail: szelmalom.ovoda@enternet.hu

Vezető: Takácsné Boda Erzsébet

»Tagóvoda: 1181 Petőfi u. 5.

Tel: 1/291-0906

E-mail: petofiovi@enternet.hu

 • SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Cím: 1184 Dolgozó u. 16.

Telefon: 291-3500

Fax: 1/297-5353

Weblap: -

E-mail: szivarvany.ovi@enternet.hu

Vezető Horváthné Kapocsi Anikó

 • VACKOR ÓVODA

Cím: 1188 Csolt u. 4.

Telefon: 1/295-5073

Fax: 297-5123

Weblap: -

E-mail: csoltovi@enternet.hu

Vezető: Tari Tiborné

Az egyik csoport kétnyelvű, német nemzetiségi programmal. A cél a német kisebbség nyelvének, kultúrájának, valamint a német kisebbségi életmódhoz kötődő hagyományoknak és szokásoknak minél szélesebb körű megismerése.

»Tagóvodák:

     1188 Címer u. 47.

Telefon: 1/292-3245

Vegyes korösszetételű csoportok. Az óvoda célja: a mozgást, a környezetet szerető, a hagyományokat ismerő, egészséges gyerekek nevelése.

     1188 Podhorszki u. 51-55.

Telefon: 1/294-5889

Kiemelt feladat a mozgásfejlesztés, ezért egész nap különböző mozgásos játékkínálat. 

 • VÁNDOR ÓVODA

Cím: 1181 Vándor Sándor u. 7.

Telefon: 1/290-8299

Fax: 297-5120

Weblap: -

E-mail: vandorov@enternet.hu

Vezető: Székely Mária

A Szentlőrinc lakótelepen sok fa, park, játszótér teszi barátságosabbá az óvoda környékét. A mozgásfejlesztés a fő feladat. Öt csoport működik; közülük egyben német nemzetiségi nevelés folyik.

 • ZENEVÁR ÓVODA

Cím: 1181 Reviczky u. 52-56.

Telefon: 1/295-5198

Fax: 295-5198

Weblap: -

E-mail: zenevar@enternet.hu

Vezető: Takács Katalin

Az önkormányzati óvodában a legnagyobb hangsúlyt az ének-zene, az énekes játékok a néptánc megszerettetésére fordítják. Fontos cél az esztétikai nevelés.

 • ZÖLD LIGET ÓVODA

Cím: 1188 Ady Endre u. 127.

Telefon: 1/295-3698

Fax: 297-3257 

Weblap: www.zoldligetovoda.hu

E-mail: zoldliget@zoldligetovoda18.hu    

Vezető: Herpainé Ábrány Dóra

Az önkormányzati óvoda a saját játszótér mellett veteményes-, virágos- és sziklakerttel, valamint mini erdővel rendelkezik. Környezetvédő szemléletmód.

»Tagóvoda:

1188 Rákóczi utca 129.

Telefon: 1/292-3425

Az óvodai tevékenységeket az évszakokhoz kötődve tervezik. Fontos szerepet töltenek be az óvoda életében az ünnepek és a hagyományok; kiemelt jelentőségűek a „zöld napok”.

CSALÁDI NAPKÖZIK

 • KANGA KUCKÓ

Cím: Margó Tivadar utca 154.

Telefon: +36/20/823-1431

Weblap: http://ertekforras.shp.hu/hpc/web.php?a=ertekforras&o=kanga_kucko_5k1-

E-mail: ertekforras@gmail.com

 • TÜNDÉRVILÁG CSALÁDI NAPKÖZI ÉS FEJLESZTŐ JÁTSZÓHÁZ

Cím: Selmecbánya u. 15.

Telefon: +36/20/490-4080

Weblap:http://cegmax.hu/cegek/csaladi-napkozi-xviiiker-tundervilag_xviii-kerulet-budapest_13979.html

E-mail: balla.tunde@t-online.hu

Vezető: Balla Tünde

ALAPÍTVÁNYI ÉS MAGÁNÓVODÁK

 • CSEMETE-NEVELDE NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Cím: 1182 Üllői út 681-709.

Telefon: 1/290-9183

Fax: 297-3766

Weblap: -

E-mail: csemeten@enternet.hu

Vezető: Németh Jenőné

Ősfák és korszerű játékok az udvaron. Játszva tanítanak az egészséges életmód szokásrendszerére, a természetvédő magatartás kialakításával formálják a kicsik személyiségét.

»Üllői úti tagóvoda

Üllői út 709.

Tel.: 1/291-8795

Az anyaovitól egy villamosmegállónyira, ugyancsak nagy udvarral és tornaszobával rendelkező óvoda. Integrált foglalkozás sajátos nevelési igényű gyerekekkel.

 • GYMNASTICS KÉTTANNYELVŰ SPORTÓVODA

Cím: 1182 Budapest, Gyergyó utca 16.

Telefon: 1/290-1322

Weblap: http://www.sportovi.hu/

E-mail: info@gymnastcsportovi.hu

Kuratórium elnöke: Horváth Szilvia

Az óvodai időkereten belül, jól felszerelt tornateremben balett, ritmikus sportgimnasztika, és szertorna gyakorlása, tehetséggondozás. Az angol-magyar kétnyelvűség megalapozása.

 • KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA

Cím: 1183 Korpona u. 5.

Telefon: 1/290-4224

Fax: -

Weblap: http://www.karateovoda.hu/

E-mail: karateovoda@freemail.hu

Vezető: Angermann Lászlóné

A wadoriu karate, majd a tékvandó képességfejlesztő mozgásanyagának oktatása házon belül. Emellett úszás, korcsolyázás, angol és saját kirándulóbusz.

 • LILIOMKERT KATOLIKUS ÓVODA

Cím: 1181 Wlassics Gyula u. 66.

Telefon: 1/290-1533

Fax: 291-2162

Weblap: -

E-mail: elkert@axelero.hu

Vezető: Náray-Szabó Gézáné

 • MACKÓHÁZ MAGÁNÓVODA

Cím: 1182 Dés u. 16.

Telefon: 1/292-5152

Fax: -

Weblap: -

E-mail: mackohaz@enternet.hu

Vezető: Bárdi Sándorné

Az óvoda egyszerre vállalja a kiemelkedően jó képességű gyerekek tehetséggondozását, és a beilleszkedési és magatartási problémával küzdő gyerekek integrált nevelését.

 • MICIMACKÓ KUCKÓJA MAGÁNÓVODA

Cím: Paula utca 9/b

Tel.: 1/282-9920

A kis létszámú, vegyes csoportokban fontos szerepet kap az egészséges táplálkozás (gyümölcsben és növényi rostokban gazdag étkezések). Mindennapos testedzés, a szellemi képességek és készségek fejlesztése hasznos és kreatív időtöltésekkel.

 • OVI NÉMET NEMZETISÉGI MAGÁNÓVODA

Cím: 1188 Zrínyi u. 44/b

Telefon: 1/292-3962

Weblap: http://kindergarten18.com/home.html

E-mail: kindergarten18@hotmail.com

Vezető: Lelkes Gáborné

Kertvárosi környezet Pestszentimre központjától nem messze. Sakk, síoktatás, úszás. Kirándulások saját busszal. A kertvárosi ovi pedagógiai programja a játékra és a mozgásra épül. Speciális mozgásfejlesztő és játékeszközöket kínálnak a gyerekeknek.

 • RÓZSA MAGÁNÓVODA

Cím: 1182 Budapest, Üllői út 667.

Telefon/Fax: 1/290-3018

Weblap:-

E-mail: ulloiut667@gmail.com

Vezető: Bódi Ferencné

 • SZENT LÁSZLÓ KATOLIKUS CSALÁDÓVODA

Cím: 1181 Kondor Béla sétány 6.

Telefon: 1/292-2350

Fax: 297-3246

Weblap: -

E-mail: csalovi@mail.datanet.hu

Vezető: Szabóné Rozgonyi Krisztina

Az óvoda egyetlen, osztatlan csoporttal működik, amelynek előnye a testvérkapcsolatok ápolása. A nagyobb gyermekek segítséget nyújtanak a kisebbek gondozásában, ami felgyorsítja a kicsik fejlődését. Keresztény vallási nevelés.

 • VARÁZSFELHŐ MAGÁNÓVODA

Cím: 1188 Budapest, Rákóczi u. 60.

Telefon: 1/2951627

Mobil: +36/30/3112939, +36/30/3112939

Weblap: http://www.varazsfelho.hu/

E-mail: info@varzsfelho.hu

Pestszentimre legújabb óvodája. Az óvodai program keretében: úszás, játékos angol (igény szerint német), lányoknak fitnesz, fiúknak foci. Sókuckó, kertészkedés, reformkonyha.